مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم - شرکت تامین ماسه ریخته گری


بر اساس آگهی منتشر شده در سامانه کدال، در خصوص مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم، و همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در محل سالن امام علی (ع) واقع در اتوبان شهید ستاری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال 97

2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1397/12/29

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 98

4- اتخاذ تصمیم در رابطه با تقسیم سود سال مالی 1397

5- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره  


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به  1398/12/29  شرکت تامین ماسه ریخته گری- کلیک کنید

 

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه  صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به  1397/12/29  شرکت تامین ماسه 

ریخته گری- کلیک کنید


© Copyright 2019. All rights reserved.